Συλλογική σύμβαση Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας 2010

 

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΙΑΙΤΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Download Here