Συλλογική σύμβαση Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας 2007 – 2008

 

Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΤΟ 2008  ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Download Here