Συλλογική σύμβαση Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας 2005-2006

 

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 2005 – 2006 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Download Here