Διαιτητική Απόφαση (4η ΣΣΕ) Ρύθμισης Αμοιβής Τοπικών και Περιφερειακών Σταθμών 2011-2012

 

Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Η 4η Σ.Σ.Ε.) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 – 12

Download Here