Διαιτητική Απόφαση (3η ΣΣΕ) Ρύθμισης Αμοιβής Τοπικών και Περιφερειακών Σταθμών 2010

 

Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Η 3η Σ.Σ.Ε.) ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010

Download Here